REGULAMIN SERWISU

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy sprzedajtresci.pl dostarcza treści cyfrowe przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Serwisu jest: Marek Gwóźdź sprzedajtresci.pl, Sosnowiec, al.Jana Pawła , NIP: 222049201, tel. 604463006, adres email: platnetresci@gmail.com.
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 6. Oferta serwisu obejmuje udostępnianie zawartości elektronicznych.

 

 • 1

Zasady dokonywania zakupów dostępu do płatnych treści

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w sposób automatyczny bez udziały pracowników serwisu.
 2. Po dokonaniu wpłaty treści udostępniane są na czas określony na stronie opisu transakcji.
 3. Formy płatności:
 4. a) sms Premium – usługa ta polega na zakupie przez SMS kodu uprawniającego do dostępu do ukrytej treści, zgodnie z warunkami określonymi w opisie transakcji.
  b) Przelewy elektroniczne – usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w serwisie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie.
  c) Karta kredytowa – wydana w Polsce lub za granicą. Akceptowane są transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Płatności kartami kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem Centrum rozliczeniowego Dotpay. Za skorzystanie z systemów płatności nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści niniejszego regulaminu.
 6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Bezkartek.pl SA.

 

 

 • 2

Prawa autorskie

 1. Wszystkie treści udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Wykorzystanie treści dostępnych za opłatą, wymaga pisemnej zgody ze strony właściwego wydawcy oraz sprzedatresci.pl.
 3. Zakupionych treści (kody dostępu lub kopiowanie) nie można udostępniać osobom trzecim.

 

 

 • 3

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Serwisu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

5.Płatność za pośrednictwem Systemu Dotpay – obsługę płatności przejmuje firma Dotpay i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.

 

 

 • 4

Reklamacje

 

 1. W przypadku zakupu dostępu do treści cyfrowych Klient posiada możliwość złożenia reklamacji poprzez wysłanie na adres e-mail: platnetresci@sprzedajtresci.pl. We wniosku reklamacyjnym należy podać informację zawierającą możliwość identyfikacji zamówienia (np. numer, nazwisko, email ), wraz z krótkim opisem problemu
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie Klient ma prawo do zwrot pełnej zapłaty.

 

 • 5

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwisu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.